Bowl

בסביבת עבודה, ניתן לראות קול ואור כקטליזטר חשוב מאוד שיכול לשנות את הדרך שבה אנו מתרגשים את הסביבה ואת התחושה שלנו לעודף במרחב. המשימה הייתה לעצב תאורה שתוכל להגיב לשני צרכים שונים של משתמשים בסביבות עבודה, מנקודת מבט של קול ותאורה.

גלריית תמונות

take a look

מוצרים קשורים

similar