se:matrix

שולחן לשולחן ליד הדום היה אתמול – היום, משרדים מתאפיינים במקומות עבודה לא טריטוריאליים ובשטחים פתוחים. בהקשר זה, שימוש יעיל בחלל ובשטחים המיועדים לענות על צרכים ספציפיים הם מוקד מרכזי. היכן יכולים להתקיים שיתוף פעולה והחלפת מידע והיכן אוכל למצוא חלל נפרד לעצמי ולציוד המשרדי שלי…

גלריית תמונות

take a look

מוצרים קשורים

similar